Polityka prywatności

O nas

Administratorem danych osobowych jest Creative Dance Studio Tańca i Ruchu Paweł Muchewicz (NIP:5882260495) oraz Dance Fit Center s.c (NIP: 5882411178‬) oraz Taneczny Klub Sportowy Creative Dance (NIP: 5882408331‬) z siedzibą w Rumi przy ul. Gdyńskiej 47 (zwane dalej: „Studiem tańca”). oraz KLUB TAŃCA SPORTOWEGO „PAKTAN” W SŁUPSKU z siedzibą w Słupsk, Arciszewskiego 7/2 (NIP 8392796215, KRS 0000054196, Regon 771491593)

Postanowienia ogólne

Przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych Klientów – dorosłych uczestników kursów tańca, niepełnoletnich tancerzy i pracowników. Dbamy, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami szczególnymi.

Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Opracowujemy polityki i procedury, organizujemy szkolenia podnoszące wiedzę i kompetencje naszych prawników w tym zakresie.

Skąd mamy dane osobowe

Przetwarzamy dane osobowe otrzymane od Państwa poprzez złożenie zapytania za pomocą formularza kontaktowego, poczty elektronicznej, telefonicznie oraz podczas bezpośrednich kontaktów, np. podczas wizyty w studiu, zapisówna zajęcia czy turniejach tańca. Celem przetwarzania danych jest nawiązanie kontaktu oraz przedstawienia oferty, w szczególności w zakresie kursów tanecznych, wyjazdów szkoleniowych, turniejów.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Dane osobowe pozyskane od Państwa służą zawieraniu i sprawnej realizacji umów. Prowadzimy także działalność marketingową, by zapewnić aktualne informacje o naszych produktach i usługach. Jako pracodawca, przetwarzamy dane osobowe pracowników.

Na jakich zasadach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane

Zapewniamy, aby dane osobowe były:

 •   przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;
 •   zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach;
 •   adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne;
 •   prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 •   przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne;
 •   przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.Dane osobowe przetwarzamy:

a. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;

b. na podstawie podjętych przez Państwa działań przed zawarciem umowy lub w celu jej zawarcia, a następnie w celu wykonania postanowień zawartej umowy;

c. w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku;
d. napodstawieprawnieuzasadnionegointeresuadministratora.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody informujemy, że może zostać ona wycofana w każdym momencie, m.in. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@creativedance.pl

Jakie prawa Państwu przysługują

Podejmujemy odpowiednie środki, aby w przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Państwu prawa do:

 •   dostępu do danych;
 •   usunięcia danych;
 •   przenoszenia danych;
 •   ograniczenia przetwarzania;
 •   sprostowania;
 •   sprzeciwu;
 •   cofnięcia zgody.Podwykonawcy/podmioty przetwarzające/odbiorcyJeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Szczegółowo sprawdzamy te podmioty i zawieramy właściwe umowy powierzenia przetwarzania danych.UpoważnieniaZapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Państwa danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa unijnego lubkrajowego.Pliki cookiesKorzystanie z serwisów Studia tańca stanowi zgodę na używanie plików cookies. Jeżeli nie wyrażacie zgody na używanie przez Studio tańca cookies, powinniście zablokować je
  w ustawieniach swojej przeglądarki.Cookies – ciasteczka zawierają dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika danego Serwisu internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego.Informujemy, że Studio tańca nie przekazuje danych osobowych do Państw trzecich, jak również nie stosuje narzędzi opartych na profilowaniu.Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 24.05.2018 r.